Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Privacyverklaring

Balletstudio Brandevoort, gevestigd in Wijkhuis 't BrandPunt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De persoonsgegevens die u middels het invullen van het inschrijfformulier aan ons verstrekt (voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en email-adres) worden in onze administratie verwerkt. Wij verwerken uw gegevens met het doel:
- u onze diensten aan te kunnen bieden
- u belangrijke informatie en nieuwsbrieven toe te kunnen zenden
- u te kunnen bellen mailen indien dit van belang is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u te kunnen informeren over 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Balletstudio Brandevoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor uw persoonsgegevens een bewaartermijn van maximaal 3 maanden na beëindiging dienstverlening. Dit om u te kunnen bereiken bij de afhandeling van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden
Balletstudio Brandevoort verstrekt persoonsgegevens nooit zonder expliciet toestemming te vragen aan derden. 

Persoonsgegevens inzien
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking middels het ondertekenen van het inschrijfformulier in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Balletstudio Brandevoort. U kunt verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via balletstudiobrandevoort@gmail.com. 
 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Balletstudio Brandevoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzigen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens dan kunt u dit kenbaar maken bij de balletstudio.

Media
U geeft bij ondertekening van het inschrijfformulier tevens toestemming aan Balletstudio Brandevoort om beeldmateriaal uit de lessen, uit optredens en uit voorstellingen te gebruiken ter promotie op social media en de website. Wilt u niet dat u of uw zoon/ dochter in beeld wordt gebracht? Gelieve dit aan te geven op het inschrijfformulier, dan wordt hier rekening mee gehouden. Deelname aan presentaties, optredens en voorstellingen is i.v.m. foto's/ film die op deze momenten gemaakt wordt alleen mogelijk indien u hier toestemming voor geeft.