Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Algemene voorwaarden

Vrijblijvende proeflessen
Elke leerling heeft recht op twee vrijblijvende proeflessen. Een leerling kan twee lessen in dezelfde dansstijl of in twee verschillende dansstijlen volgen.
Aanmelden voor een proefles kan telefonisch, via het contactformulier of via WhatsApp. Bij inschrijving van een leerling na de proefles(sen) betreft de inschrijfdatum de datum waarop aan de eerste proefles deelgenomen is.  

Aanmelding
Het aanmelden van leerlingen kan schriftelijk door middel van het invullen van een inschrijfformulier. Door het inschrijfformulier te tekenen geeft u aan de algemene voorwaarden en privacyverklaring te hebben gelezen en gaat u hiermee akkoord. U geeft bij ondertekening van het inschrijfformulier tevens toestemming aan Balletstudio Brandevoort om beeldmateriaal uit de lessen, uit optredens en uit voorstellingen te gebruiken ter promotie op social media en de website. Wilt u niet dat u of uw zoon/ dochter in beeld wordt gebracht? Gelieve dit aan te geven op het inschrijfformulier, dan wordt hier rekening mee gehouden. U verbindt zich voor een heel seizoen van september t/m juni. Bij tussentijdse opzegging is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. Balletstudio Brandevoort maakt een uitzondering bij zwangerschap, verhuizing en ziekte mits een officiële verklaring waar dit uit blijkt kan worden overhandigd. 


Betaling
Na aanmelding middels het inleveren van het inschrijfformulier ontvangt u per email een factuur voor de contributie. De contributie wordt in 2 termijnen gefactureerd. Indien een leerling tijdens het dansseizoen instroomt dan wordt het lesgeld berekend vanaf het moment van inschrijving. Bij betaling na de gestelde betalingstermijn wordt per email een eerste betaalherinnering verstuurd. Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan behoudt Balletstudio Brandevoort zich het recht het verschuldigde bedrag te verhogen met €15,- administratiekosten. 

Cursusjaar
Een cursusjaar bestaat uit 35 lesweken. Tijdens schoolvakanties en op feestdagen gaan de lessen niet door. In geval van onvoorziene omstandigheden (denk aan ziekte/ plotselinge verhindering van een docent) wordt geprobeerd gepaste vervanging te regelen. Indien dit niet lukt komt de les te vervallen. Bij meer dan 1 gemiste les in het lopende dansseizoen wordt een inhaalmogelijkheid ingepland. Bij opkomst van 1 leerling heeft Balletstudio Brandevoort het recht de desbetreffende les te laten vervallen zonder hiervoor een inhaalmogelijkheid te bieden.


Verzuim
Bij verzuim wordt het afmelden zeer op prijs gesteld. Om wisselingen in lessen te voorkomen en daarmee een hoge les kwaliteit te kunnen bieden bestaat er geen mogelijkheid om de gemiste les op een ander moment in de week in te halen. Dansen doen we samen en we borduren elke week voort op hetgeen we in de voorgaande les geleerd hebben. Het is fijn als leerlingen zo min mogelijk lessen missen!


Danskleding
In de lessen is
, m.u.v. de volwassenen groepen, het dragen van uniforme danskleding en dansschoenen verplicht. Op deze manier is de houding en techniek van leerlingen goed zichtbaar en kunnen leerlingen optimaal begeleid worden. Haren dienen vast gedragen te worden. Het dragen van sieraden is voor eigen veiligheid tijdens de lessen niet toegestaan. 


Aansprakelijkheid
Balletstudio Brandevoort stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en schade of verlies van uw eigendommen tijdens alle activiteiten van de balletstudio. Deelname aan lessen, presentaties, optredens en voorstellingen is geheel op eigen risico. 


Openbare lessen
Met uitzondering van proeflessen is het niet toegestaan dat ouders en andere geïnteresseerden tijdens de balletles in de balletzaal aanwezig zijn. Voor peuters en kleuters is zijn er op 3 momenten per cursusjaar openbare lessen: iedereen is dan van harte welkom om te zien wat ze geleerd hebben! Vanaf groep 3 dansen leerlingen op 2 momenten per cursusjaar een leerlingpresentatie waarin ze laten zien wat ze geleerd hebben. Hiernaast is er de laatste 5 minuten van elke les inloop. Tijdens deze inloop kunt u kort een kijkje nemen in de les.


Activiteiten
Er zullen elk dansseizoen één of meerdere optredens gepland worden tijdens activiteiten die in Brandevoort en omgeving georganiseerd worden. U zult hierover altijd vroegtijdig geïnformeerd worden. Deelname aan optredens is niet verplicht, maar wordt wel zeer op prijs gesteld. Leerlingen doen op deze wijze op jonge leeftijd al podiumervaring op en kunnen laten zien wat ze in de lessen geleerd hebben. Bovendien is het vooral heel erg leuk!


Theatervoorstellingen
Als afsluiting van het cursusjaar dansen we 1x per 2 jaar een grote theatervoorstelling waarin alle leerlingen dansen; prachtige kostuums, muziek, licht, projectie en choreografieën. Zelfs de allerkleinsten van 2 en 3 jaar mogen al meedoen! In juni 2021
 zal onze eerstvolgende theatervoorstelling plaatsvinden.